Etusivu Palvelut Yritys Yhteystiedot
 
 
Työyhteisöjen ja organisaatioiden vallakäyttö Kasvatukseen liittyvä vallankäyttö Ideologinen ja uskonnollinen vallankäyttö Vaikuttaminen
 
 


Eevastiina Gjerstad

Yritys

Eevastiina Gjerstad

Hyvä nettivieraani!

Olen Eevastiina Gjerstad, Gloriosuksen kouluttaja, valmentaja ja omistaja.

Kuka Sinä olet?

Kiinnostukseni valtaan, vaikuttamiseen ja ihmissuhteisiin juontuu jo lapsuudestani. Ollessani pieni tyttö, äitini joutui joskus suuttumaan minulle. Eräällä kerralla olin huokaissut ja sanonut: ”Olisinpa pian aikuinen, että saisin suuttua omille lapsilleni.” Aikuiseksi ja äidiksi tultuani olen kuitenkin huomannut, ettei lapsille suuttuminen olekaan mukavaa.

Alunperin tutustuin vallan ja vaikuttamisen teemoihin kasvatustieteen ja teologian pääaineopinnoissani ja valtio-opin ja psykologian sivuaineopinnoissani. Väitöskirjassani (2009) tutkin vanhempien ja lasten välisiä valtasuhteita sekä sitä, minkälainen vallankäyttö on pedagogisesti ja eettisesti tarkoituksenmukaista. Laajemmin aikuisten ja lasten välisiä valtasuhteita käsittelee kirjani "Kuka on kukkulan kuningas? Aikuisten ja lasten valtasuhteet kasvun tukena" (PS-kustannus 2015).

Mikä seikka vallassa Sinua askarruttaa eniten?

Laajensin pian katsettani työyhteisöjen ja laajemmin yhteisöjen ja organisaatioiden vallankäyttöön. Kaikissa yhteisöissä ilmenevästä valtadynamiikasta ja jopa statuskamppailusta puhutaan hämmästyttävän vähän, vaikka niihin vaikuttamalla voidaan muuttaa ihmisten ja yhteisöjen elämää radikaalisti. Seuraava kirjani, jota parhaillaan kirjoitan, käsitteleekin juuri näitä teemoja.

Valtatutkimuksen lisäksi vahvinta osaamisaluettani ovat vaikuttamisen psykologiaan liittyvät ilmiöt: Olen perehtynyt laajasti vaikuttamiseen ja vaikutusvaltaan. Näitä ilmiöitä käsittelee kirjani ”Näin vaikutat - Vaikuttamisen psykologia arjessa ja työssä" (Docendo 2015). Vaikuttamisvalmennus onkin tällä hetkellä firmani kysytyimpiä koulutuksia.

Elämäni aikana olen opettanut, kouluttanut ja ohjannut paljon monenikäisiä ihmisiä. Rakastan vuorovaikutusta ihmisten kanssa! Kouluttajana vahvuuksiani ovat laajan teoreettisen tietämykseni luova ja monipuolinen, käytännönläheinen soveltaminen sekä mukaansatempaava vuorovaikutus osallistujien kanssa.

Millaista valta- tai vaikuttamiskoulutusta Sinä haluat?

Firmani tavoite on olla Suomen johtava valta- ja vaikuttamiskouluttaja ja neuvonantaja. Siksi keskityn toiminnassani nimenomaan (ja vain) näihin ilmiöihin ja teemoihin. En kuitenkaan saavuta tätä tavoitetta yksin, vaan unelmani on laajentaa toimintaa ja työskennellä tulevaisuudessa samoista aiheista syttyvien ihmisten kanssa.

Minulla on tutkijatausta, ja akateeminen tutkimus antaakin mielestäni erinomaisen pohjan ihmisten vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Tutkimustieto muuttuu kuitenkin usein ymmärrettäväksi vasta sovelluksen kautta.

Pääsin tekemään järjestöpuolelle soveltavaa tutkimusta useammaksi vuodeksi, ja se avasi silmäni tieteellisen tiedon mahdollisuuksille auttamistyössä, tiedon välittämisessä sekä uusien mallien, mittaristojen ja testien luomisessa. Nykyään olen innostunein soveltavasta toiminnasta, joka yhdistää tieteellisiä tutkimustuloksia ja niiden popularisointia, käytännön esimerkkejä ja erityyppistä sovellusta. Olen myös luonut omia testejä, malleja ja mittaristoja, joita hyödynnän koulutuksissani.

Tiedän, että valta- ja vaikuttamistutkimusta soveltamalla ja hyödyntämällä ihmisten hyvinvointia ja toiminnan järkevyyttä voidaan lisätä dramaattisesti. Visionani on olla omalta osaltani vastuullistamassa vallankäyttöä ja viisastamassa vaikuttamista.

Jos samat teemat kiinnostavat sinuakin, ole rohkeasti yhteydessä!

Koulutukseni:  kasvatustieteiden tohtori (ja maisteri), teologian maisteri, aikuiskoulutukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot, SPR:n kouluttajakoulutus, Opetushallinnon tutkinto, HHJ-kurssi.

Työkokemukseni: monipuolisia tutkimus-, koulutus-, opetus- ja hallintotehtäviä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, järjestömaailmassa, puolustusvoimissa ja seurakunnissa.

 

 

 
 
Gloriosus | eg(at)gloriosus.fi | +358 50 588 1058
 
 
© Copyright Gloriosus 2012 Design by Studio Obra | Powered by www.nettisite.fi