Etusivu Palvelut Yritys Yhteystiedot
 
 
Työyhteisöjen ja organisaatioiden vallakäyttö Kasvatukseen liittyvä vallankäyttö Ideologinen ja uskonnollinen vallankäyttö Vaikuttaminen
 
 


Luennot ja koulutukset
Konsultointi
Palvelut

Valta, johtajuus ja organisaatiot

Työyhteisöjen vallankäyttö on yksi eniten ristiriitoja ja tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä maailmassa. Miten valtaa voitaisiin käyttää rakentavalla tavalla? Työyhteisöjen menestys edellyttää sekä tehokkuutta ja tuloksellisuutta että inhimillistä ihmisten arvostamista ja eettisesti korkeatasoista toimintaa. Työyhteisön valtadynamiikan tarkastelu ja sen kehittäminen on useimmiten välttämätöntä, jotta nämä tavoitteet saavutetaan.

Harvinaisen vähän on mietitty myös sitä, miten valta muuttaa johtajaa - ja miten nämä muutokset tulisi huomioida organisaatiossa. Aiheesta on tehty empiiristä tutkimusta, mutta Suomessa aihe on vielä uusi. Vallankäyttöä voidaan tarkastella myös johtajan auktoriteetin kautta. Vallankäytön rakentavat puolet korostuvat, kun pyritään vahvistamaan johtajan auktoriteetin mahdollistavia, positiivisia puolia ja heikentämään sen luomia uhkia ja epärakentavia puolia.

Usein työyhteisöissä ei olla myöskään mietitty, mitä eettinen vallankäyttö edellyttää, vaikka sen luomiseen on olemassa selkeitä, konkreettisia työkaluja. Jo pienillä muutoksilla työyhteisöjen valtadynamiikkaa voidaan parantaa siten, että koko työyhteisö toimii paremmin ja motivoituneemmin. Valtadynamiikan muutokset ja tieto siitä, miten valta muuttaa ihmistä, voivat auttaa radikaalisti parantamaan organisaation tulosta ja luomaan siitä samalla työyhteisön jäsenille entistä mielekkäämmän työpaikan.

 

 
 
Gloriosus | eg(at)gloriosus.fi | +358 50 588 1058
 
 
© Copyright Gloriosus 2012 Design by Studio Obra | Powered by www.nettisite.fi